بند ۱- پوشش

۱-۱- فراگیران فقط با پوشش دانش آموزی (ساده ورسمی) می توانند در كلاسها حضور داشته باشند.

۱-۲- رعایت پوشش ظاهری همانگونه كه در مدارس و دانشگاهها اجباری است در زبانسرا نیز اجباری است.

۱-۳- رعایت رفتار متین و انضباط متعارف در زبانسرا اجباری است.

 

 بند ۲- ثبت نام

۲-۱- فراگیر با دریافت وتكمیل فرم آزمون تعیین سطح از واحد ثبت نام با نظر كارشناس در سطح تعیین شده ثبت نام می نماید.

۲-۲- زبانسرا حق دارد افراد ثبت نام نكرده را از كلاس خارج و یا از ورود ایشان به كلاس ممانعت بعمل آورد.

 

بند ۳- نظم حضور-رعایت رفتار

۳-۱- فراگیر موظف است در كلیه جلسات حضور داشته باشد.

۳-۲- حد مجاز غیبت از كلاس با كسر نمره، ۴ جلسه می باشد.غیبت بیش از حد مجاز منجر به محرومیت از آزمون می شود.

۳-۳- كسب اطلاعات از نحوه تحصیل و حضور فراگیران زیر ۱۸ سال بر عهده ولی یا سرپرست می باشد.

۳-۴- در صورت بروز هر نوع بی نظمی درسی یا رفتاری از سوی فراگیر زبانسرا پس از اخطار كتبی می تواند از ثبت نام فراگیر جلوگیری نماید.

۳-۵- جابجایی فراگیر در كلاسها فقط با هماهنگی دفتر برنامه ریزی امكان پذیر می باشد.

 

 بند ۴- آزمون

۴-۱- فراگیر موظف است قبل از آزمون كلیه تكالیف مربوطه را انجام و تحویل مدرس داده باشد.

۴-۲- تأخیر در ورود به جلسه آزمون ممنوع است.

۴-۳- شركت در آزمون تأخیری فقط با هماهنگی مدیر برنامه ریزی امكان پذیر می باشد.

۴-۴- آزمون تأخیری با پرداخت هزینه آزمون اجرا می گردد.

۴-۵- حد نصاب قبولی ۷۰% نمره آزمون می باشد به شرط كسب حداقل ۶۰% اجزای آزمون (كتبی-شفاهی)

۴-۶- فراگیر مردود یا باید در ترم مذكور مجدداً شركت نمایند یا برای مرحله بعد در آزمون غیر حضوری ثبت نام نمایند.

۴-۷- آزمون جهشی به شرط كسب ۹۵% برای دوره بزرگسالان در هر مقطع (یعنی یك كتاب كامل) فقط یكبار امكان پذیر است.

۴-۸- كسانی كه پس از زمان مقرر وارد حوزه امتحان می شوند فراگیر متأخر محسوب می گردند.آزمون متأخرین با یك ربع تأخیر بدون كسر نمره شروع خواهد شد و اوراق همزمان با دیگر فراگیران جمع آوری می شود.

 

بند ۵- نظرسنجی ، پیشنهادات و انتقادات

۵-۱- فراگیر یا ولی به اختیار می تواند برگه نظرسنجی را در هر ترم از طریق روابط عمومی تكمیل نماید.

۵-۲- با مراجعه به روابط عمومی و تكمیل برگه پیشنهادات و انتقادات فراگیر می تواند نظرات و انتقادات خود را مكتوب اعلام نمایدو پس از بررسی نتیجه انتقادات و پشنهادات را دریافت نماید.

 

۵-۳- مراجعین می توانند از طریق بخش ارتباط با مدیریت نظرات خود را به طور مستقیم با مدیر زبانسرا در میان بگذارند و جواب را تلفنی متعاقباً دریافت نمایند.

۵-۴- مراجعین از طریق سایت اینترنتی می توانند نظرات خود را به ایمیل siroos631@gmail.com  ارسال نمایند.

 

بند ۶- پیشگیری از حوادث ناگوار

۶-۱- اولیاء باید بر نحوه و زمان رفت و آمد فرزند خود به زبانسرا نظارت داشته باشند.

۶-۲- اولیاء به هنگام انتظار و قبل از اتمام كلاسها نباید اتومبیل خود را در جای نامناسب یا بصورت دوبله پارك نمایند و یا به صورتی باعث اخلال در رفت و آمد كوچه و خیابان شوند.

۶-۳- در صورت بروز هر نوع مشكلی با زبانسرا، والدین یافراگیر باید پس از كسب اطلاعات كامل موضوع را با هماهنگی زبانسرا حل و فصل نمایند.